Změny slev od 1. dubna 2022

Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje. Děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let mají nově nárok na slevu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 % z jízdného zůstala zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65 let platným osobním dokladem s fotografií, studenti ve věku 18–26 let studentským průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále přepravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu ZTP/P.