Questions and Answers

Zájemce o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky má několik možnosti jejího pořízení:

 • prostřednictvím e-shopu Zetka bez přihlášení
 • prostřednictvím e-shopu Zetka s přihlášením
 • v kterékoli Informační kanceláři
 • Poskytnutí slevy je vázáno na doložení Vašeho nároku na slevu. Ověření nároku na slevu může proběhnout dvěma způsoby:

 • osobně V Informační kanceláři po předložení potřebných dokumentů
 • online na e-shopu v sekci Osobní údaje, po nahrání fotografie, osobních a slevových dokladů
 • Při zakoupení časové jízdenky přes e-shop, je fyzicky nahrána na kartu

 • přiložením Zetky k terminálu u řidiče ve vozidlech Transdev Morava, ZGroup, ARRIVA autobusy, TQM nebo ČSAD Uherské Hradiště (nejdříve 24 hodin od zakoupení)
 • přiložením Zetky k terminálu POP u průvodčího ve vlaku (nejdříve 24 hodin od zakoupení)

 • Při zakoupení časové jízdenky v Informační kanceláři je časová jízdenka nahrána okamžitě do paměti karty.
  From July 1, 2023, the prices of the kilometer tariff in the connections of the Integrated Transport of the Zlín Region will be adjusted. Passengers who check in for individual fares will pay CZK 1.50 per kilometer driven (until now the price per kilometer traveled was CZK 1.35). The starting rate does not change, it remains at the value of CZK 11. Individual fares can be paid in cash, payment cards, Apple/Google Pay or Zetka or ODISka cards. In the case of Zetka or ODISka cards, a discounted transfer within 30 minutes applies - passengers on a connecting connection no longer pay the boarding fee of CZK 11. Fare subscription prices do not change. For regular passengers, purchasing a subscription ticket will be even more advantageous than before.
  From the beginning of July, we offer the possibility of express production of Zetka cards. Those interested in expedited delivery of the card submit a request for its production either online at idzetka.cz or at any of the IDZK information offices in the Zlín Region. The finished card will be delivered to him within 5 working days to the desired address, which he will indicate in the application. Price of the express card: CZK 299 It is also still possible to apply for a standard production card for CZK 130. The production of a standard card takes 2-3 weeks and the interested party can then pick it up at the required information office, or they can have it sent by post to their own address for a fee of CZK 52.
  Platnost ZETKY je minimálně 5 let od data výroby.
  Pokud si chcete v rámci Vašeho účtu zaregistrovat karty Vašich rodinných příslušníků nebo dalších osob, je na novém e-shopu www.idzetka.cz potřeba vytvořit každé osobě vlastní podřízený účet. Ten lze vytvořit po přihlášení do Vašeho účtu v záložce Podřízené účty v levém bočním menu. Stačí zadat jméno, příjmení a datum narození dané osoby a potvrdit. K vytvořenému podřízenému účtu můžete následně přiřazovat karty dané osoby. U každého podřízeného účtu pak lze vyplnit další osobní údaje jako fotografii (pro objednání Zetky), nastavit účet jako hlavní nebo tento podřízený účet osamostatnit. TIP: Pokud nechcete vytvářet podřízené účty, můžete pro nákupy na cizí karty používat Nákup bez přihlášení.
  Obvyklá lhůta pro předání ZETKY žadateli činí 14 dnů od zaplacení karty. Uvedená lhůta je pouze orientační.
  Vydavatel je kdykoli po podání žádosti oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ZETKY i pozdější den, než je den uvedený v žádosti.
  ZETKA může být žadateli předána i před stanoveným dnem převzetí ZETKY. Poplatek za vyřízení ZETKY je účtován ve výši 130 Kč.
  ZETKA je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem platným u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje IDZK. Lze ji využít jako elektronickou peněženku a personalizovat ji dle cestovního profilu uživatele.
  Firemní účet lze založit při registraci a to zaškrtnutím políčka Zaregistrovat se jako firma a poté vyplněním potřebných údajů. Objednání karet následně provedete v sekci Objednat ZETKU v levém bočním menu.
  V případě ztráty či odcizení ZETKY anebo z jiných důvodů na straně zákazníka lze aktivní ZETKU zablokovat. Zablokování ZETKY lze provést na e-shopu nebo na kontaktním místě. Po následném zhotovení nové ZETKY lze na tuto převést zůstatek elektronické peněženky ze zablokované ZETKY.
  ZETKU je možno pořídit dvěma způsoby:

  • Na kontaktních místech jednotlivých dopravců fungujících v tarifu IDZK. V případě objednání ZETKY na kontaktních místech musí žadatel uhradit poplatek za objednání ZETKY dle aktuálního ceníku, vyplnit Žádost o vydání ZETKY a předložit doklad totožnosti, aktuální fotografii průkazového formátu a případně doložit nárok na slevu dle Tarifu IDZK, pokud má žadatel na slevu nárok.

  • Na webových stránkách E-shopu ZETKA
  Doručení je možné dvěma způsoby:

  • Převzetí na kontaktním místě
   Zákazník si může převzít zhotovenou ZETKU na zvoleném kontaktním místě. V případě, kdy ověření nároku na zlevněný profil nebylo uskutečněno při podání Žádosti o vydání ZETKY, je možné převzít zhotovenou ZETKU pouze na kontaktním místě, současně s předložením potvrzení o nároku Žadatele na zlevněný profil dle Tarifu IDZK. Zákazník se při převzetí ZETKY prokazuje osobním dokladem.

  • Doručení poštou
   Zákazník, který si objednává ZETKU s občanským profilem, anonymní ZETKU nebo má svůj slevový profil již ověřený, si může nechat doručit ZETKU i poštou na libovolnou adresu v rámci České republiky, a to pouze jako doporučené psaní. Cena doručení se řídí dle ceníku České pošty.
  Změnu profilu Osobní ZETKY je možné provádět na v informačních kancelářích, které provozují dopravci zapojení do tarifu IDZK.
  • ZETKA v sobě integruje jízdenku, tak i slevový průkaz. Všechny informace jsou nahrány na ZETCE.

  • Nemusím se starat o peníze V případě využívání elektronické peněženky po jednorázovém vložení hotovosti na ZETKU již dále hotovost cestující neřeší a využívá tu, kterou si vložil na ZETKU.

  • Při ztrátě nebo krádeži ZETKY nepřijdu o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ZETKY. Cestující se nemusí obávat, že o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ZETCE přijde v případě ztráty nebo krádeže karty. Podmínkou je blokace karty ze strany cestujícího, přičemž karta je skutečně zablokována nejpozději do tří dnů od požadavku cestujícího.
  Je potřeba, aby vydavatel zkontroloval technickou kvalitu fotografie. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní.
  Po přihlášení (popř. registraci) kliknete v levém menu na záložku Registrovat kartu. Poté stačí vybrat účet, na který chcete danou ZETKU přiřadit, a vyplnit její 18-ti místné číslo uvedené na přední straně karty.
  Platnost ZETKY je uvedena na její zadní straně. ZETKA platí minimálně 5 let od data výroby.