Claims

Reklamace se řídí   General Terms and Conditions e-shop.
Pro podání reklamace použijte  contact form  nebo zašlete reklamaci na e-mail   info@koved.cz.