Questions and Answers

Ano, toto lze prostřednictvím tzv. rodičovského emailu. Během registrace je nutné zatrhnout možnost "Je mi méně než 15 let" a kromě emailu a hesla dítěte je potřeba zadat email rodiče či jiné oprávněné starší osoby. Na tento email rodiče přijde zpráva, kde rodič musí udělit souhlas pro registraci dítěte. Následně je možné registraci dítěte dokončit.

Od 1.7.2022 bude na e-shop přidána nová funkcionalita, která umožňuje vzdáleně ověřit identitu a nárok na slevu, aniž by musel zákazník osobně navštívit předprodejní místo.

Funkcionalita spočívá v tom, že zákazník má možnost v sekci Osobní údaje nahrát kromě fotografie také osobní doklad. Akceptován je konkrétně občanský průkaz nebo cestovní pas, případně u dětí do 15 let i rodný list.

Studenti ve věku 18–26 let mohou také vyplnit číslo svého průkazu ISIC nebo nahrát celostátní žákovský (oranžový) průkaz.

U nahraných dokladů bude jednotlivě posuzováno, zda údaje na dokladu souhlasí s vyplněnými údaji na e-shopu a pokud budou údaje v pořádku, bude cestujícímu nastaven účet jako ověřený a rovněž bude nastaven odpovídající (slevový) profil.

O veškerých změnách ohledně schválení či zamítnutí bude zákazník informován prostřednictvím emailu.

Pro koho je novinka určena a k čemu lze funkcionalitu využít:

a) děti do 15 let: mohou si objednat z domova novou Zetku s profilem 1 (dítě 6-15) a navazujícím profilem (student 15-18), po nahrání rodného listu (příp. občanského průkazu nebo cestovního pasu)

b) děti a studenti od 15 do 18 let: mohou si objednat z domova novou Zetku s profilem (student 15-18), po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu

c) studenti od 18 do 26 let: mohou si objednat z domova novou Zetku, po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu + vyplnění čísla ISIC nebo nahrání kopie celostátního žákovského průkazu (studentský profil bude studentům nastaven vždy do 30.9. následujícího roku. Po tomto datu musí student doložit platný studentský průkaz nebo ISIC, ale už pouze fyzicky i s kartou Zetka v informační kanceláři.

d) občané starší 65 let: mohou si objednat z domova novou Zetku s profilem (osoba 65+) a navazujícím profilem (Senior nad 70 let), po nahrání občanského průkazu nebo cestovního pasu.

e) držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P: mohou si objednat novou Zetku z domova s profilem (ZTP nebo ZTP/P) po nahrání průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P.

f) osoby invalidní ve III. stupni invalidity: mohou si objednat novou Zetku z domova s profilem (invalidní důchodce) po nahrání dokumentu „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu třetího stupně“

Podrobné informace, jak nahrávat doklady najdete v dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky“ na www.idzetka.cz

Pokud chcete mít nastaveny na svém účtu příslušné profily, je nutné nahrát osobní doklad, dle kterého vzdáleně ověříme Vaši identitu.
Z osobních dokladů akceptujeme občanský průkaz, cestovní pas nebo rodný list (pouze u dětí do 15 let).
Doklad totožnosti nahrajete v záložce Osobní údaje, kde musíte rozkliknout možnost "Nahrát kopii dokladu totožnosti".
Doklad totožnosti je povinný pouze pro ověření nároku na slevu. Jestliže žádáte o profil Dospělý 15+, nemusíte doklad totožnosti nahrávat.
Jestliže Vám nejde nahrát osobní doklad, je to pravděpodobně z důvodu, že jste ještě k účtu nenahráli fotografii.
Nebude. Skeny zaslaných dokumentů budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do 24:00 hod 1. pracovního dne následujícího po dni zaslání skenu dokumentu. Poté budou trvale vymazány.
Každá nahraná fotografie je námi kontrolována za účelem ověření splnění požadavků na formát a obsah fotografie. Předcházíme tak případným budoucím problémům u přepravní kontroly. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní po nahrání fotografie.
Fotografie ve formátu JPG musí splňovat tyto podmínky:

  • fotografie musí odpovídat aktuální podobě zobrazované osoby,

  • fotografie ukazuje hlavu zobrazované osoby v přímém čelním pohledu (pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu),

  • pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné,

  • zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy,

  • pozadí na fotografii je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev,

  • fotografie musí být bez odlesků a nesmí na ni být provedeny retuše ani jiné úpravy,

  • fotografie zobrazuje osobu v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovémto případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem, který by neumožňoval identifikaci
Poskytnutí slevy je vázáno na doložení Vašeho nároku na slevu. Za tímto účelem je potřeba osobně předložit a ověřit příslušné dokumenty dle Tarifu IDZK.
Fotografii si můžete změnit v záložce Osobní údaje. Opět ovšem musíte počkat na schválení nové fotografie administrátorem.
Fotografii nahrajete v záložce Osobní údaje. Následně musíte počkat na schválení fotografie administrátorem, které Vám oznámíme emailem. Po schválení fotografie lze objednat novou ZETKU.