Questions and Answers

Platnost ZETKY je minimálně 5 let od data výroby.
Obvyklá lhůta pro předání ZETKY žadateli činí 14 dnů od zaplacení karty. Uvedená lhůta je pouze orientační.
Vydavatel je kdykoli po podání žádosti oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ZETKY i pozdější den, než je den uvedený v žádosti.
ZETKA může být žadateli předána i před stanoveným dnem převzetí ZETKY. Poplatek za vyřízení ZETKY je účtován ve výši 130 Kč.
ZETKA je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem platným u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje IDZK. Lze ji využít jako elektronickou peněženku a personalizovat ji dle cestovního profilu uživatele.
Firemní účet lze založit při registraci a to zaškrtnutím políčka Zaregistrovat se jako firma a poté vyplněním potřebných údajů. Objednání karet následně provedete v sekci Objednat ZETKU v levém bočním menu.
V případě ztráty či odcizení ZETKY anebo z jiných důvodů na straně zákazníka lze aktivní ZETKU zablokovat. Zablokování ZETKY lze provést na e-shopu nebo na kontaktním místě. Po následném zhotovení nové ZETKY lze na tuto převést zůstatek elektronické peněženky ze zablokované ZETKY.
ZETKU je možno pořídit dvěma způsoby:

 • Na kontaktních místech jednotlivých dopravců fungujících v tarifu IDZK. V případě objednání ZETKY na kontaktních místech musí žadatel uhradit poplatek za objednání ZETKY dle aktuálního ceníku, vyplnit Žádost o vydání ZETKY a předložit doklad totožnosti, aktuální fotografii průkazového formátu a případně doložit nárok na slevu dle Tarifu IDZK, pokud má žadatel na slevu nárok.

 • Na webových stránkách E-shopu ZETKA
Doručení je možné dvěma způsoby:

 • Převzetí na kontaktním místě
  Zákazník si může převzít zhotovenou ZETKU na zvoleném kontaktním místě. V případě, kdy ověření nároku na zlevněný profil nebylo uskutečněno při podání Žádosti o vydání ZETKY, je možné převzít zhotovenou ZETKU pouze na kontaktním místě, současně s předložením potvrzení o nároku Žadatele na zlevněný profil dle Tarifu IDZK. Zákazník se při převzetí ZETKY prokazuje osobním dokladem.

 • Doručení poštou
  Zákazník, který si objednává ZETKU s občanským profilem, anonymní ZETKU nebo má svůj slevový profil již ověřený, si může nechat doručit ZETKU i poštou na libovolnou adresu v rámci České republiky, a to pouze jako doporučené psaní. Cena doručení se řídí dle ceníku České pošty.
Změnu profilu Osobní ZETKY je možné provádět na v informačních kancelářích, které provozují dopravci zapojení do tarifu IDZK.
 • ZETKA v sobě integruje jízdenku, tak i slevový průkaz. Všechny informace jsou nahrány na ZETCE.

 • Nemusím se starat o peníze V případě využívání elektronické peněženky po jednorázovém vložení hotovosti na ZETKU již dále hotovost cestující neřeší a využívá tu, kterou si vložil na ZETKU.

 • Při ztrátě nebo krádeži ZETKY nepřijdu o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ZETKY. Cestující se nemusí obávat, že o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ZETCE přijde v případě ztráty nebo krádeže karty. Podmínkou je blokace karty ze strany cestujícího, přičemž karta je skutečně zablokována nejpozději do tří dnů od požadavku cestujícího.
Je potřeba, aby vydavatel zkontroloval technickou kvalitu fotografie. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní.
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete v levém menu na záložku Registrovat kartu. Poté stačí vybrat účet, na který chcete danou ZETKU přiřadit, a vyplnit její 18-ti místné číslo uvedené na přední straně karty.
Platnost ZETKY je uvedena na její zadní straně. ZETKA platí minimálně 5 let od data výroby.