Questions and Answers

Každá nahraná fotografie je námi kontrolována za účelem ověření splnění požadavků na formát a obsah fotografie. Předcházíme tak případným budoucím problémům u přepravní kontroly. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní po nahrání fotografie.
Fotografie ve formátu JPG musí splňovat tyto podmínky:

  • fotografie musí odpovídat aktuální podobě zobrazované osoby,

  • fotografie ukazuje hlavu zobrazované osoby v přímém čelním pohledu (pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu),

  • pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné,

  • zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy,

  • pozadí na fotografii je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev,

  • fotografie musí být bez odlesků a nesmí na ni být provedeny retuše ani jiné úpravy,

  • fotografie zobrazuje osobu v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovémto případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem, který by neumožňoval identifikaci
Poskytnutí slevy je vázáno na doložení Vašeho nároku na slevu. Za tímto účelem je potřeba osobně předložit a ověřit příslušné dokumenty dle Tarifu IDZK.
Fotografii si můžete změnit v záložce Osobní údaje. Opět ovšem musíte počkat na schválení nové fotografie administrátorem.
Fotografii nahrajete v záložce Osobní údaje. Následně musíte počkat na schválení fotografie administrátorem, které Vám oznámíme emailem. Po schválení fotografie lze objednat novou ZETKU.